Impotencia a Eroxel - ako to súvisí?

Impotencia je stav, pri ktorom muž nemôže mať pohlavný styk. Príčinou impotencie je nedostatočná rigidita končatín. Erektilná dysfunkcia, z lekárskeho hľadiska známa aj ako impotencia, je bežný stav, ktorý má tendenciu zhoršovať sa s vekom. Dokonalým riešením je však Eroxel. Keďže obsahuje veľmi účinné a úplne prírodné zložky, dokáže odstrániť impotenciu v jej koreni: Eroxel Original

Čo je erektilná dysfunkcia?

Erektilná dysfunkcia je definovaná ako stav, pri ktorom sa u postihnutej osoby vyskytli poruchy schopnosti stuhnutia po dobu najviac 6 mesiacov. Najmenej 70% pokusov o pohlavný styk bolo neúspešných. To je v kontraste s pojmom "libido". Libido charakterizuje sexuálnu túžbu. Je dôležité rozlišovať medzi impotenciou a poruchami libida. Tieto stavy sú väčšinou hormonálne a psychologické.

Čo spôsobuje erektilnú dysfunkciu?

Bohužiaľ, neexistujú žiadne štúdie o výskyte impotencie vo všeobecnej populácii. Štúdie na veľkých skupinách pacientov, ktorí sa liečili na "poruchy potencie", preukázali silnú koreláciu medzi vekom pacientov a výskytom týchto stavov. Pacienti s psychologickými príčinami prevládajú vo vekovej skupine 35 rokov (cca. 70%, zatiaľ čo pacienti s psychologickými príčinami prevažujú vo vekovom rozmedzí 35-35 rokov). Mnohé môžu byť príčinou tohto problému, ale Eroxel proti nim účinne bojuje. Mnohí muži to už dokázali a vďaka Eroxelu sa vrátili k užívaniu si sexuálneho života: Eroxel Reviews

Erektilná dysfunkcia môže byť spôsobená rôznymi ochoreniami a dysfunkciami vrátane:

  • Cievne ochorenia: prívod krvi do penisu, odtok krvi z penisu.
  • Psychologické dôvody
  • Hormonálne poruchy
  • Situácia po operácii alebo poranení panvovej oblasti
  • Metabolické ochorenie (diabetes milditus)
  • Skleróza multiplex, paraplégia a iné ochorenia nervového systému
  • Kalcifikácia ciev je závažný stav kardiovaskulárneho systému. ..)