Erektil dysfunktion: Varför ska du lita på Eroxel?

Erektil dysfunktion är ett tillstånd som orsakar ihållande eller återkommande problem med erektion.

Frekvens

Massachusetts Male Aging Study (MMAS), som samlade in uppgifter från 1 709 män mellan 40 och 70 år om deras hälsa, sexualitet, riskfaktorer, befintliga tillstånd och läkemedelsanvändning 1987-1989, citeras ofta när man diskuterar siffror om frekvensen av erektil störning.

Denna studie visade att:

9,6% av deltagarna i studien led av fullständig ED.

25,2 procent rapporterade en måttlig hälsa.

17,2 procent för lindriga former av ED.

Orsaker

Fysisk (somatisk), Faktorer

- Ålder

- Sjukdomar

- Trauman

- Terapeutiska åtgärder

- Kirurgi (t.ex. erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi)

- Strålning

- Läkemedel

Psykosociala faktorer

- Omedelbara faktorer

Djupare orsaker

Erektil dysfunktion kan orsakas av antingen psykologiska eller organiska orsaker. Båda dessa orsaker kan kombineras. Ett exempel är att de drabbade personerna utvecklar en rädsla för att skämmas när de väl har drabbats av en sexuell störning. Diabetes förvärras av rädslan för att misslyckas. Psykologiska orsaker bör beaktas även om den organiska orsaken är klar. Men oavsett vad orsakerna till impotens är hjälper Eroxel till att eliminera problemet helt och hållet. Tack vare sina potenta ingredienser verkar Eroxel effektivt och snabbt utan att orsaka biverkningar: Eroxel Original