Στυτική δυσλειτουργία: Γιατί πρέπει να εμπιστευτείτε το Eroxel;

Η στυτική δυσλειτουργία είναι μια κατάσταση που προκαλεί επίμονα ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα στύσης.

Συχνότητα

Η μελέτη Massachusetts Male Aging Study (MMAS), η οποία συνέλεξε στοιχεία από 1.709 άνδρες ηλικίας 40 έως 70 ετών σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλικότητα, τους παράγοντες κινδύνου, τις προϋπάρχουσες παθήσεις και τη χρήση φαρμάκων το 1987-1989, αναφέρεται συχνά όταν συζητούνται στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα της στυτικής διαταραχής.

Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι:

9,6% των συμμετεχόντων στη μελέτη έπασχαν από πλήρη ΕΔ.

Το 25,2% ανέφερε μέτριο επίπεδο υγείας.

17,2 τοις εκατό για ήπιες μορφές ΕΔ.

Αιτίες

Φυσική (σωματική), Παράγοντες

- Ηλικία

- Ασθένειες

- Τραύματα

- Θεραπευτικά μέτρα

- Χειρουργική επέμβαση (π.χ. στυτική δυσλειτουργία μετά από ριζική προστατεκτομή)

- Ακτινοβολία

- Φάρμακα

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

- Άμεσοι παράγοντες

Βαθύτερα αίτια

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται είτε σε ψυχολογικά είτε σε οργανικά αίτια. Και οι δύο αυτές αιτίες μπορούν να συνδυαστούν. Ένα παράδειγμα είναι ότι όταν υπάρχει μια σεξουαλική δυσλειτουργία, τα άτομα που πάσχουν αναπτύσσουν φόβο ντροπής. Ο διαβήτης επιδεινώνεται από το φόβο της αποτυχίας. Τα ψυχολογικά αίτια θα πρέπει να εξετάζονται ακόμη και αν η οργανική αιτία είναι σαφής. Αλλά ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι αιτίες της ανικανότητας, το Eroxel βοηθά στην πλήρη εξάλειψη αυτού του προβλήματος. Χάρη στα ισχυρά συστατικά του, το Eroxel δρα αποτελεσματικά και γρήγορα, χωρίς να προκαλεί παρενέργειες: Eroxel Original